Polityka Prywatności

Szanowna Użytkowniczko i Użytkowniku,

w związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową przetwarzamy pewne informacje o Tobie, takie jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z jakiego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twój adres IP, w tym także dane osobowe, które nam podasz np. zapisując się na newsletter, korzystając z formularza kontaktowego lub dokonując innej interakcji ze stroną.

Dodatkowo, przetwarzamy również Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku® lub profil na LinkedIn® lub na innym portalu społecznościowym. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, a także informacje w postaci treść komentarzy lub przesyłane nam przez czaty poprzez te portale.

Wszelkie dane osobowe zebrane przez nas poprzez powyższe strony zostaną wykorzystane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Ta polityka prywatności dotyczy tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe zbierane poprzez naszą stronę internetową, na której znajduje się link do niniejszej polityki prywatności, którą w dalszej części polityki nazywamy „Stroną”.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorami (współadministratorami) wszelkich danych osobowych zebranych poprzez Stronę jest:

Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000033537, NIP: 8951687880; oraz

Koelner Rawlplug IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000370378, NIP: 6772354296; oraz

- (zwane dalej łącznie „Rawlplug” lub „my”).

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki wymienione na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://rodo.rawlplug.com/pl/przetwarzanie/ zwane niekiedy łącznie „Grupą Rawlplug”.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Dane kontaktowe Rawlplug: gdpr.rsa@rawlplug.com lub gdpr.krip@rawlplug.com   

2.JAKICH DANYCH DOTYCZY POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, zbieranych przez nas:

- poprzez Stronę;

- poprzez mobilne i komputerowe aplikacje, które tworzą system Twojej interakcji ze Stroną niebazujący na przeglądarkach internetowych;

- w związku z Twoją interakcją z materiałami reklamowymi i aplikacjami, znajdującymi się na stronach internetowych osób trzecich lub w ramach świadczonych przez te osoby usług, pod warunkiem, że te aplikacje lub materiały reklamowe zawierają link lub odesłanie do niniejszej polityki.

Polityka nie znajduje zastosowania do informacji zebranych przez:

- Rawlplug w trybie offline;

- jakiekolwiek osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z Rawlplug), w szczególności poprzez aplikację lub zawartość (w tym marketingową) dostępną na lub poprzez Stronę.

Sformułowanie „dane osobowe” używane w niniejszej polityce dotyczy wszelkich informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Strona nie jest przeznaczona do użytku dla osób poniżej 16 roku życia. Nikt poniżej tego wieku nie może przekazywać żadnych informacji poprzez Stronę lub publikować ich na Stronie. Rawlplug nie zbiera umyślnie danych osobowych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, nie możesz używać ani przekazywać żadnych informacji poprzez Stronę, korzystać z jakiejkolwiek interaktywnej zawartości, w tym zamieszczać publicznych komentarzy na Stronie, a także przekazywać jakichkolwiek danych osobowych do Rawlplug. Jeżeli okaże się, że Rawlplug zebrał lub otrzymał jakiekolwiek dane osobowe dotyczące osoby poniżej 16 roku życia bez zgody i wiedzy jej opiekunów prawnych, niezwłocznie usuniemy takie dane osobowe. W razie podejrzeń posiadania przez nas tego typu danych osobowych, prosimy o kontakt.

4.INFORMACJE ZBIERANE POPRZEZ STRONĘ

Rawlplug zbiera informacje, w tym dane osobowe:

- bezpośrednio od Ciebie lub automatycznie, podczas wejścia i korzystania przez Ciebie ze Strony, zawsze za Twoją zgodą; lub

- automatycznie, podczas wejścia i korzystania przez Ciebie ze Strony, zebrane poprzez tzw. cookies niezbędne lub cookies wydajnościowe, bez Twojej wyraźnej zgody. Informacje zebrane w ten sposób dotyczą w szczególności sposobu użytkowania Strony, informacji o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z jakiego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twojego adresu IP. Nie zbieramy w ten sposób innych danych osobowych np. imienia, nazwiska czy adresu e-mail.

Jeżeli na zebranie danych osobowych wymagana jest Twoja zgoda, dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie przewidzianym przez tą zgodę. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, dokonanego przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe zbierane do innych celów niż wykonanie obowiązków prawnych, mogą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie Twoich danych celem opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w celu dopasowania zawartości Strony lub materiałów marketingowych przesyłanych do Ciebie). Dotyczy to przykładowo usług marketingowych Google lub  Meta Platforms.

Z naszej strony informujemy Cię, że nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem przez nas wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Twoją sytuację.

Podawanie wszelkich danych osobowych nie jest obowiązkowe, niemniej jednak niezbędne do przeglądania i korzystania przez ze Strony oraz korzystania z jej funkcjonalności.

Informacje zebrane przez Rawlplug mogą zostać również użyte do oceny, rozwoju i ulepszenia towarów i usług sprzedawanych przez nas.

Jeżeli ma to zastosowanie, zbieramy również informacje, które zostały opublikowane lub wyświetlone przez Ciebie („zamieszczone”) na Stronie wskutek wykorzystania funkcjonalności Strony (dalej łącznie jako „Informacje Użytkowników”). Informacje Użytkowników dotyczące Twojej osoby są zamieszczane lub przekazywane osobom trzecim wyłącznie na Twoje żądanie i ryzyko. Powinieneś być jednak świadomy tego, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne. Dodatkowo, Rawlplug nie ma możliwości kontrolowania działań innych użytkowników Strony lub osób trzecich, którym postanowisz przekazać Informacje Użytkowników. W związku z czym, nie gwarantujemy, że Informacje Użytkowników nie zostaną wyświetlone przez osoby nieuprawnione.

Publikacja przez Ciebie na Stronie jakichkolwiek zdjęć, zawierających Twój wizerunek, stanowi zgodę na wykorzystanie przez nas tegoż wizerunku na tejże Stronie.

Rawlplug może wymagać konkretnych danych osobowych w celu świadczenia niektórych usług dostępnych poprzez Stronę. Jeżeli nie dostarczysz tych danych, nie będziesz mógł wysłać do Rawlplug prośby o świadczenie usług przez Rawlplug przez co umowa o świadczenie takich usług nie będzie mogła być zawarta.

5.COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas odwiedzania stron internetowych. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: www.allaboutcookies.org lub https://wszystkoociasteczkach.pl/

Pliki cookies pełnią szereg funkcji, takich jak efektywna nawigacja pomiędzy różnymi stronami internetowymi, zapamiętywanie preferencji użytkownika (np. wyboru języka), a także generalnie zwiększają komfort korzystania ze stron internetowych. Dzięki nim, reklamy pojawiające się na stronach są bardziej dopasowane do zainteresowań użytkownika.

Ciasteczka są dwojakiego rodzaju: sesyjne lub stałe, w zależności od tego jak długo są przechowywane na komputerze lub urządzeniu:

- sesyjne cookies trwają przez okres sesji internetowej. Znikają zaraz po zamknięciu przeglądarki.

- stałe cookies pozostają na komputerze lub urządzeniu także po zamknięciu przeglądarki internetowej i trwają przez czas określony w danym ciasteczku. Aktywują się po wejściu przez użytkownika na stronę internetową, z której pochodzą.

Rawlplug nie używa plików cookies w celu zbierania informacji handlowych do sprzedaży osobom trzecim.

Obecnie na Stronie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookies

Umożliwiają one wejście przez Ciebie na Stronę i prawidłowe wyświetlenie jej treści, korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sesji danej Strony czy też pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony.

Pliki te są automatycznie zapisywanie na Twoim urządzeniu, gdyż ich stosowanie nie wymaga Twojej wyraźnej zgody. Możesz wyłączyć ich stosowanie wyłącznie w swojej przeglądarce internetowej.

Wydajnościowe cookies

Ciasteczka wydajnościowe zbierają informacje o tym w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład które ze stron odwiedzane są najczęściej lub czy otrzymują informacje o błędach pochodzące ze strony internetowej. Nie gromadzą one informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Wszelkie informacje gromadzone przez te cookies mają charakter ogólny i anonimowy. Używa się ich celem polepszenia funkcjonalności strony internetowej.

W ramach ciasteczek wydajnościowych Strona wykorzystuje Google Analytics.

Google Analytics jest to usługa narzędzi analitycznych dostarczana przez Google, Inc. Google Analytics tworzy ciasteczko, którego celem jest ocena sposobu użytkowania strony internetowej i sporządzanie raportów dotyczących aktywności użytkownika. Google przechowuje tak zgromadzone informacje na serwerach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli jest do tego zobowiązany w świetle przepisów prawa, lub jeżeli osoba trzecia przetwarza te informacje w imieniu Google. Google nie kojarzy Twojego adresu IP z jakimikolwiek informacjami przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, zgadzasz się na taki sposób i cel przetwarzania informacji przez Google.

Stosowanie tych cookies wymaga Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wyrazić poprzez opcje Strony (baner cookie) lub w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z nich na stronie Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Funkcjonalne cookies

Ciasteczka funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (np. nazwę użytkownika, język, region) i dostarczenie bardziej spersonalizowanych usług. Na przykład, strona internetowa może przedstawić prognozę pogody dla regionu, w którym znajduje się użytkownik na podstawie ciasteczka, które przenosi informację o regionie, w którym się znajdujesz. Tego typu ciasteczka mogą być używane także do zapamiętywania rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów strony podlegających personalizacji. Mogą zostać również wykorzystywane do realizacji usług, o które prosiłeś, np. obejrzenie filmu wideo. Informacje zbierane przez te ciasteczka mogą być anonimowe i nie mogą one śledzić Twojej aktywności na innych stronach.

Stosowanie tych cookies wymaga Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wyrazić poprzez opcje Strony (baner cookie) lub w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to usługi (zawartości Strony), której dostarczenia od nas zażądasz (np. odtworzenie filmu lub dostarczanie newslettera).

Reklamowe cookies

Pliki cookies stron trzecich, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, afiliację reklamową, analizę marketingową.

Obecnie wykorzystujemy:

Facebook Pixel - działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu. Pliki cookies mają na celu docieranie przez Meta Platforms Inc. z odpowiednio dopasowanym przekazem reklamowym do użytkowników, którzy odwiedzili naszą Stronę. Funkcje te służą ponownemu przyciąganiu do Strony tych użytkowników, którzy już z niej korzystali. Szczegóły dotyczące reklam wyświetlanych na Facebooku® lub innych platformach Meta Platforms® znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

Stosowanie powyższych cookies wymaga Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wyrazić poprzez opcje Strony (baner cookie) lub w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Zarządzanie cookies w przeglądarce internetowej

Nowoczesne przeglądarki internetowe umożliwiają podjęcie szeregu działań w odniesieniu do ciasteczek, w tym możliwość podglądu ciasteczek zgromadzonych na komputerze lub urządzeniu, usuwanie ich, blokowanie ciasteczek pochodzących od osoby trzeciej lub tylko z konkretnej strony internetowej, uniemożliwianie zapisu ciasteczek lub usuwanie wszystkich ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.

Miej na uwadze, że wszelkie ustalenia indywidualne zostaną utracone po usunięciu ciasteczek, w tym podjęcie decyzji o rezygnacji (opt-out) z zapisu ciasteczek, gdyż wymaga to pobrania ciasteczka opt-out. Jeżeli wybierzesz całkowite blokowania ciasteczek, wiele stron internetowych nie będzie działać poprawnie, a część funkcjonalności zniknie.

6.PRZETWARZANIE INFORMACJI

Rawlplug wykorzysta prawidłowo zebrane informacje do dostarczenia usług dostępnych na Stronie oraz spersonalizowania Strony. Rawlplug może wykorzystać te informacje do komunikacji z Tobą. Informacje zebrane od Ciebie umożliwią poinformowanie Cię o istotnych funkcjonalnościach Strony i ich zmianach oraz użyte zostaną do analizy statystycznej, celem zwiększenia jakości oferowanych Tobie usług.

Możemy przetwarzać zebrane od Ciebie informacje, za wyjątkiem danych osobowych (których przetwarzanie opisane jest szczegółowo niżej), w celach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności do:

- przedstawienia Strony i jej zawartości oraz umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Strony i jej zawartości;

- rozpoznania i odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby i wnioski zgłoszone np. poprzez formularz kontaktowy na stronie;;

- komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji;

- publikowania przesłanych przez Ciebie recenzji produktów i usług lub komentarzy;

- wypełniania obowiązków przewidzianych prawem, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;

- kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami Rawlplug; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Rawlplug, w tym - zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia działalności gospodarczej Rawlplug, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami);

- marketingu bezpośredniego;

- realizowania innych celów, dla których zebrano informacje;

innych celów i w inny sposób opisany przez nas przy zbieraniu informacji;

- do wszelkich innych celów za Twoją zgodą.

Następujące dane osobowe zebrane poprzez Stronę są przetwarzane są przez Rawlplug, w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna

Czas

zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży towarów, usług i produktów Grupy Rawlplug zawartej poprzez Stronę

Dane identyfikacyjne i rozliczeniowe: imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail, nr telefonu

Art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy

Na czas niezbędny do wykonania zawartej umowy a także przedawnienia się wzajemnych roszczeń stron związanych z umową

przedstawienie Strony i jej zawartości oraz umożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony i jej zawartości oraz zwiększania bezpieczeństwa w sieci.

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes

na czas pobytu na Stronie oraz po jej opuszczeniu do momentu zamknięcia przeglądarki

tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia funkcjonowania Strony, działalności gospodarczej Rawlplug, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami).

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes, a w przypadku przetwarzania tych danych poprzez pliki cookies – Art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda

Na czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności, nie dłuższy niż 14 miesięcy.

rozpoznania i odpowiedzi na zapytania, prośby i wnioski składane poprzez Stronę.

Dane kontaktowe i identyfikacyjne uzyskane od Ciebie: imię, nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

na czas potrzebny do zakończenia komunikacji i 3 lata po zakończeniu lub do wycofania zgody.

komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji, w tym w celu przesyłania materiałów marketingowych (np. newsletter), przy czym my nigdy nie inicjujemy kontaktu.

Dane kontaktowe i identyfikacyjne uzyskane od Ciebie: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

na czas do wycofania udzielonej zgody

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Rawlplug, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Dane kontaktowe  i identyfikacyjne uzyskiwane od Ciebie: imię i nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny

Na czas potrzebny do wykonania obowiązku.

kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami Rawlplug; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Rawlplug, w tym zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Dane kontaktowe  i identyfikacyjne uzyskiwane od Ciebie: imię i nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes

Na czas do przedawnienia roszczeń.

re-targeting marketingowy

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

Na czas nie dłuższy niż 180 dni w przypadku Facebook Pixel albo do wycofania zgody.

publikowania na Stronie recenzji produktów i usług przesłanych przez Ciebie lub komentarzy.

Dane uzyskiwane od Ciebie podczas interakcji ze Stroną: imię, nazwisko, umieszczone zawartości, zdjęcia.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes

Na czas do usunięcia recenzji/komentarza.

W innych celach.

Według uzgodnień

Art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda

 

Następujące dane osobowe zebrane poprzez Stronę (portal społecznościowy Facebook® lub LinkedIn®) są przetwarzane są przez Rawlplug, w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia funkcjonowania Strony, działalności gospodarczej Rawlplug, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami).

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes

Na czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności, nie dłuższy niż 14 miesięcy.

rozpoznania i odpowiedzi na zapytania, prośby i wnioski składane poprzez Stronę.

Dane kontaktowe i identyfikacyjne uzyskane od Ciebie: imię, nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

na czas potrzebny do zakończenia komunikacji i 3 lata po zakończeniu lub do wycofania zgody.

komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji, przy czym my nigdy nie inicjujemy kontaktu.

Dane kontaktowe i identyfikacyjne uzyskane od Ciebie: imię, nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

na czas potrzebny do zakończenia komunikacji i 3 lata po zakończeniu lub do wycofania zgody, to ostatnie ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku komunikatów ciągłych.

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Rawlplug, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Dane kontaktowe  i identyfikacyjne uzyskiwane od Ciebie: imię i nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny

Na czas potrzebny do wykonania obowiązku.

kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami Rawlplug; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Rawlplug, w tym zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;

Dane otrzymywane automatycznie z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

Dane kontaktowe  i identyfikacyjne uzyskiwane od Ciebie: imię i nazwisko, adres email.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes

Na czas do przedawnienia roszczeń.

publikowania na Stronie recenzji produktów i usług przesłanych przez Ciebie lub komentarzy.

Dane uzyskiwane od Ciebie podczas interakcji ze Stroną: imię, nazwisko, umieszczone zawartości, zdjęcia.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes

Na czas posiadania przez Ciebie konta na portalu społecznościowym lub usunięcia recenzji/komentarza.

7.PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZEBRANYCH PRZEZ RAWLPLUG

Rawlplug wykorzystuje osoby trzecie do realizacji pewnych czynności w jego imieniu. Przykładem tego typu czynności może być obsługa systemów teleinformatycznych, w tym poczty email, hosting Strony, udostępnianie zasobów teleinformatycznych, analiza danych, wsparcie marketingowe, obsługa klienta, usługi prawne, usługi księgowe, usługi audytowe itp. Takie osoby trzecie są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu, wyłącznie w celu realizacji swojej funkcji i nie mogą przetwarzać danych osobowych we własnych celach. Rawlplug zapewni, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Rawlplug następuje zgodnie z zasadami określonymi w RODO, w szczególności, że każdy z takich podmiotów jest świadomy obowiązków wynikających z RODO i przestrzega ich. Zapewniamy, aby każdy z podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu zapewnił odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, nie słabsze niż wymagane przez obowiązujące prawo.

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym administratorom danych osobowych, w szczególności jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo, w szczególności w celu zapewnienia ochrony praw lub bezpieczeństwa na Stronie, innym użytkownikom lub osobom trzecim (np. w celach związanych ze ściganiem przestępstw, rozliczeń). Przykładowo, chodzi także o sytuacje, w których udzielamy danych osobowych organom państwowym, organom samorządu terytorialnego lub wymiaru sprawiedliwości, podmiotom prowadzącym biura informacji gospodarczej czy też nabywcom wierzytelności. Każdorazowo Rawlplug oceni dopuszczalność udostępnienia danych osobowych, mając na względzie typ wnioskodawcy, rodzaj żądanych danych osobowych oraz wpływ jaki takie udostepnienie może mieć na Twoje prawa i cele, dla których dane zostały zebrane. W razie udostępnienia danych osobowych, podejmiemy wszelkie możliwe czynności, aby zakres udostępnionych danych osobowych był jak najmniejszy, np. poprzez zredagowanie przesłanej informacji.

Rawlplug może udostępnić zebrane dane osobowe opisane w niniejszej Polityce Prywatności, nabywcy lub innemu następcy prawnemu w przypadku połączenia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, dywersyfikacji lub sprzedaży całości albo części majątku Rawlplug, czy to jako w sposób niezależny czy to w ramach postępowania likwidacyjnego bądź restrukturyzacyjnego bądź likwidacji, jeżeli dane osobowe są częścią zbywanego majątku.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe starannie wybranym osobom trzecim w celach marketingowych lub innych celach, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

Odbiorcy danych osobowych mogą się znajdować w różnych krajach, w tym w krajach, w których prawo dotyczące ochrony danych osobowych przewiduje niższy poziom ochrony niż prawo Unii Europejskiej, w szczególności krajach leżących poza terytorium Unii Europejskiej („kraje trzecie”). Rawlplug może przekazywać Twoje dane osobowe do kraju trzeciego wyłącznie pod warunkiem, że:

- właściwy organ Unii Europejskiej stwierdzi w drodze aktu wykonawczego, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, albo

- w razie braku decyzji, o której mowa powyżej, wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, w szczególności w drodze standardowych klauzul umownych, albo spełnione zostały inne wymagania RODO.

Obecnie przekazujemy dane osobowe uzyskane poprzez Stronę następującym podmiotom w związku ze świadczonymi na naszą rzecz usługami:

- Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmiot, który odpowiada za narzędzie i pliki cookie do analizy ruchu w ramach tej strony internetowej (Google Analytics) oraz za działanie pliku cookie Google Ads. Szczegóły dotyczące funkcjonowania plików cookies znajdziesz w rozdziale 5 Polityki Prywatności. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

- Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie pliku cookie Facebook Pixel oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one Twoje dane osobowe w przypadku gdy posiadasz aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one między innymi polubienie naszego fanpage, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania materiałów przez nas zamieszczonych, publikowania własnych treści jak np. pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Szczegóły dotyczące funkcjonowania pliku cookie Facebook Pixel znajdziesz w rozdziale 5 Polityki Prywatności. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

- Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi korespondencji masowej, w stosunku do osób, które zapisały się na newsletter. Przekazanie następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Rawlplug może wchodzić w relacje biznesowe z osobami trzecimi, przez co na Stronie mogą zostać umieszczone linki wychodzące lub pochodzące ze stron internetowych osób trzecich. Zamierzamy udostępniać na Stronie wyłącznie linki do stron internetowych zawierających treści wysokiej jakości i posiadające dobrą reputację, które w ocenie Rawlplug mogą być dla Ciebie przydatne. Należy mieć jednak na uwadze, że Rawlplug nie posiada kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich oraz w żaden sposób nie partycypuje w tworzeniu tych stron internetowych.

W razie skorzystania z linku znajdującego się na Stronie i wejścia na stronę internetową dostarczaną przez osobę trzecią, opuszczasz strefę zarządzaną przez nas. Strony internetowe osób trzecich powinny mieć własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z takiej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie, o których mowa powyżej, za treści znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich lub za usługi oferowane przez osoby trzecie, a także za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Ciebie w tym zakresie. W związku z tym Rawlplug zaleca zapoznawanie się z politykami znajdującymi się na wszystkich stronach internetowych przed przesłaniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem tych stron.

9.BEZPIECZEŃSTWO

Rawlplug stosuje środki bezpieczeństwa o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym, mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, nielegalnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Rawlplug nie gwarantuje jednak, że wskutek stosowania tych środków, Twoje dane osobowe będą zawsze w pełni bezpieczne, a to ze względu na nieodłączne ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu Internetu i systemów informatycznych oraz potencjalnych nielegalnych ataków hakerskich.

Bezpieczeństwo informacji zależy także od Ciebie. W przypadku otrzymania od Rawlplug lub samodzielnego wyboru hasła potrzebnego do dostępu do niektórych zawartości Strony, jesteś zobowiązany do nieujawnienia tego hasła osobom trzecim i jest odpowiedzialny za jego ujawnienie. Rawlplug również zaleca, abyś w sposób przemyślany ujawniał i publikował jakiekolwiek wpisy na Stronie, gdyż mogą one być widoczne i dostępne dla osób trzecich przeglądających Stronę.

Jakakolwiek transmisja danych osobowych dokonywana poprzez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Rawlplug stara się w pełni zabezpieczyć przekazane przez Ciebie dane osobowe, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych przez Stronę. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje ryzyko. Nie jesteśmy też odpowiedzialni za jakiekolwiek obchodzenie ustawień bezpieczeństwa oraz środków bezpieczeństwa zastosowanych na Stronie.

10.TWOJE PRAWA

RODO przyznaje Ci następujące prawa odnośnie Twoich danych osobowych:

- dostęp do danych osobowych (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art. 15 RODO;

- sprostowanie (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO

- usunięcie danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;

- ograniczenie przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;

- przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.

Z powyższych praw możesz korzystać poprzez kontakt z pełnomocnikiem administratora ds. bezpieczeństwa informacji osobowych lub składając wniosek na adres email:   gdpr.rsa@rawlplug.com ; gdpr.krip@rawlplug.com    

Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić Cię o podanie dodatkowych informacji, umożliwiających nam weryfikację Twojej osoby.

Sprzeciw

Oprócz praw, o których mowa w akapitach poprzedzających, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu Rawlplug zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes albo interes publiczny. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa powinny być nadrzędne wobec  Twoich interesów, praw i wolności; lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły i dane kontaktowej znajdziesz na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/

- jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez Rawlplug danych osobowych narusza prawo.

11.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy w każdej chwili dokonać zmian niniejszej Polityki Prywatności, bez konieczności informowania o tym fakcie.

__________________

Wrocław, 10.05.2023 r.

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP