#KotwaChemiczna#KotwaMechaniczna

Jaka minimalna odległość kotwy od krawędzi betonu?

13 min
linkedinfacebooktwitter

Bez względu na to, czy wykonujesz kotwienie chemiczne, czy mechaniczne, musisz pamiętać o zachowaniu prawidłowych odległości kotwy od krawędzi. Unikniesz wówczas zbędnych naprężeń materiału i zyskasz pewność, że finalne mocowanie jest bezpieczne.

Kotwy chemiczne (nazywane także wklejanymi) mogą być stosowane w różnorodnych podłożach oraz w wymagających warunkach, także w środowisku wilgotnym. Żywice charakteryzują się odpornością na korozję, doskonale sprawdzają się w głębokim kotwieniu, a przede wszystkim potrafią wytrzymać znaczne obciążenia. Łączniki metalowe natomiast mocowane są przede wszystkim w betonie. Tradycyjne kotwy mechaniczne tworzą połączenie z podłożem poprzez działanie sił rozporu, z kolei kotwa chemiczna uzyskuje swoje właściwości dzięki adhezji, czyli powierzchniowemu łączeniu materiałów.

Ile wynosi minimalna odległość kotwy od krawędzi?

Minimalna odległość kotwy od krawędzi to istotna kwestia bez względu na rodzaj wybranego mocowania (chemiczne bądź mechaniczne). Wartość ta zależy m.in. od:

 • typu kotwy,
 • materiału podłoża,
 • obciążenia oraz
 • specyfiki montowanego elementu.

Przed wyborem odpowiedniego mocowania, warto pamiętać, że producenci powinni zawsze podawać zalecane minimalne odległości od krawędzi i sąsiadujących kotwień w swoich instrukcjach montażu lub dokumentacjach technicznych. To właśnie informacje podane w tych dokumentach powinno się traktować jako kluczową wskazówkę. W przypadku wątpliwości, zalecana jest konsultacja z ekspertem lub specjalistą od montażu.

Sprawdź, jak odpowiednio dobrać kotwę w osobnym wpisie na naszym blogu.

Minimalna odległość kotwy mechanicznej od krawędzi

Kotwy mechaniczne działają poprzez rozprężanie materiału podłoża. To właśnie ta charakterystyka umożliwia im stabilne osadzenie. W celu zapewnienia trwałości i niezawodności montażu, należy sprawdzić, jaka jest minimalna odległość od krawędzi oraz od sąsiadujących punktów kotwiących (np. między kotwami).

Gdy kotwy są umieszczone zbyt blisko siebie lub od krawędzi, stożki naprężeń wywołane przez sąsiadujące kotwy mogą się nakładać, co prowadzi do zmniejszenia nośności i trwałości montażu. Dodatkowo, bliskie umieszczenie kotwy mechanicznej przy krawędzi może prowadzić do osłabienia struktury podłoża, co z kolei zwiększa ryzyko uszkodzenia materiału i utraty nośności łącznika. Dlatego też, zazwyczaj zaleca się montaż kotew mechanicznych w pewnej odległości od krawędzi oraz od siebie nawzajem, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość montażu i bezpieczeństwo konstrukcji.

Wkręt do betonu R-HLX
Kotwa mechaniczna Rawlplug R-HLX

Wkręty do betonu posiadają specjalną konstrukcję i mechanizm osadzania, który, w odróżnieniu od reszty łączników stalowych, umożliwia ich montaż w stosunkowo bliskiej odległości od krawędzi oraz od siebie nawzajem. Ich specyficzna konstrukcja pozwala na penetrację materiału podłoża z dużo mniejszym ryzykiem osłabienia jego struktury. Głębokość penetracji oraz kąt nachylenia gwintu wkręta do betonu są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wytrzymałość i nośność montażu.

Warto wiedzieć!

Odpowiednio zaprojektowany gwint oraz odpowiednia długość wkręta pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozprężenia materiału podłoża, co z kolei wpływa na zwiększoną stabilność i trwałość montażu. Z tego też powodu wkręty do betonu są wybierane w sytuacjach, gdzie konieczny jest montaż w bliskiej odległości od krawędzi lub od siebie nawzajem. Wkręty do betonu mogą być także stosowane do montaży tymczasowych, ponieważ można je łatwo zdemontować. Jest to cecha, której brakuje kotwom chemicznym. Raz zaaplikowana żywica nie może zostać usunięta z otworu.

Minimalna odległość kotwy chemicznej od krawędzi

W przypadku, gdy odległość między elementami montażowymi lub od krawędzi jest niewielka, stosowanie kotew mechanicznych może generować ryzyko zbyt dużych naprężeń, co uniemożliwia ich efektywne zastosowanie. W takich przypadkach alternatywą są kotwy chemiczne, których mechanizm działania opiera się na adhezji, a nie na rozprężaniu materiału. Kotwa wklejana charakteryzuje się elastycznością aplikacyjną, pozwalającą na montaż zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi, jak i w przypadku bliskiego rozmieszczenia punktów kotwienia.

Kotwy chemiczne Rawlplug
Oferta kotew chemicznych Rawlplug

Żywice mogą być stosowane w różnych warunkach środowiskowych, w tym w skrajnych temperaturach, na powierzchniach wilgotnych i zalanych wodą, w strefach o podwyższonej aktywności sejsmicznej oraz w obszarach narażonych na pożary. Ze względu na swoją wszechstronność i skuteczność, kotwa chemiczna stanowi często preferowaną, a nierzadko jedyną dostępną metodę montażu w betonie.

Zobacz, jak prawidłowo użyć kotwy chemicznej w naszym poradniku krok po kroku.

Minimalna odległość kotwy od krawędzi w przypadku podłoży betonowych

Beton to materiał konstrukcyjny, który cechuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie i powszechnym zastosowaniem w budownictwie. Jego odporność na rozciąganie natomiast jest stosunkowo niska. Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność kotwienia w betonie jest konkretny rodzaj podłoża. Wyróżnia się:

 • beton niezbrojony,
 • beton zbrojony,
 • beton niespękany (niezarysowany),
 • beton spękany (zarysowany).

Dodatkowo, możemy również podzielić beton ze względu na ciężar objętościowy, którego rodzaje wyróżnia się w klasach:

 • beton zwykły oraz ciężki (np. klasy C20/25 lub C50/60)
 • oraz beton lekki (np. klasy LC25/28 lub LC55/60)

Mając na uwadze wpływ naprężeń wywoływanych przez rozprężenie kotwionych łączników oraz obciążenia, dla których te łączniki są projektowane, niezbędne jest uwzględnienie określonych parametrów podczas ustalania danych technicznych dotyczących nośności poszczególnych produktów. Należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

 • minimalna grubość podłoża, określana przez efektywną głębokość osadzenia (hef),
 • minimalny rozstaw kotwionych łączników (s),
 • odległość łączników od krawędzi płyty lub elementu konstrukcji (c1, c2) oraz od naroży (c3).

Nakładanie się stożków naprężeń sąsiadujących łączników osadzonych w betonie prowadzi do zmniejszenia nośności takiego mocowania z uwagi na działanie sił rozciągających.

Wpływ odległości od krawędzi na nośność kotwy

W niektórych sytuacjach, na przykład podczas montażu barierki, istnieje konieczność umieszczenia łączników blisko krawędzi z estetycznych względów oraz w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni. Takie zmniejszenie odległości od krawędzi i naroży może negatywnie wpłynąć na nośność kotwy, co wymaga zastosowania odpowiednich współczynników redukcyjnych uwzględniających te czynniki wpływające.

W kontekście obliczeń dotyczących nośności kotew istotne są różnorodne współczynniki redukcyjne, wśród których wyróżnia się:

a) współczynnik uwzględniający rozstaw łączników s (fs);

b) współczynnik uwzględniający odległość łącznika od krawędzi elementu c1, gdzie w kierunku wolnej krawędzi nie jest przenoszone żadne obciążenie (fc1);

c) współczynnik związany z odległością łącznika od krawędzi elementu c2, gdzie w kierunku wolnej krawędzi przenoszone jest obciążenie (fc2);

d) współczynnik związany z odległością łącznika od naroża płyty c3 (fc3);

e) oraz f) - w przypadku grupowych kotew niezbędne jest rozpatrzenie łącznika usytuowanego w najbardziej niekorzystnej pozycji.

Odległości kotew od krawędzi

Charakterystyka wkrętów do betonu

Wkręty do betonu są specjalistycznymi kotwami mechanicznymi, które umożliwiają trwałe mocowanie elementów konstrukcyjnych w podłożu betonowym. Charakteryzują się one możliwością wkręcenia w materiał, co w razie potrzeby, pozwala również na ich swobodne wykręcenie. W przypadku małych odległości od krawędzi lub sąsiadujących mocowań, wkręty do betonu są szczególnie skutecznym, a często jedynym dostępnym rozwiązaniem.

Wkręty do betonu są projektowane tak, aby zapewnić solidne mocowanie w twardym podłożu. Perfekcyjna konstrukcja i geometria gwintu to kluczowe aspekty funkcjonalności kotew tego typu. Przykładowo, wkręty do betonu R-HLX posiadają nowy kształt gwintu z dodatkowymi ząbkami tnącymi, co zapewnia szybki i łatwy montaż, również w betonie zbrojonym C20/25 – C50/60. Zestaw tych cech sprawia, że wkręty do betonu świetnie sobie radzą przy montażu blisko krawędzi lub w sąsiedztwie innych elementów mocujących. Dzięki temu stają się one idealnym wyborem przy instalacji barier czy balustrad, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę na najwyższym poziomie, szczególnie, gdy użycie kotwy chemicznej nie jest możliwe.

Zastosowanie kotwy wkręcanej

Czy wiesz, że…?

Kotwy wkręcane dają też możliwość korekty mocowanego elementu, gdy np. jest zainstalowany krzywo. Zgodnie z aprobatą, kotwę taką można poluzować o maksymalnie 10 mm, poprawić mocowanie i dokręcić wkręt do betonu ponownie bez utraty jego nośności. Aprobata zezwala na wykonanie tej czynności dwukrotnie.

Odległość od krawędzi a głębokość zakotwienia

Poniższa tabela przedstawia parametry wkrętów do betonu typu R-HLX. Dane obejmują nominalną głębokość kotwienia (hnom ≥), minimalną głębokość otworu (h0 ≥), minimalny rozstaw kotew (Smin), minimalną odległość od krawędzi (Cmin), oraz efektywną głębokość zakotwienia (hef). Wartości te są przedstawione w zależności od średnicy otworu (d0) oraz odpowiadających im wymiarów (O10, O12).

Tabela charakterystyka R-HLX

Charakterystyka kotew chemicznych

Kotwy chemiczne stosowane do montażu w betonie reprezentują najwyższy standard trwałości i wszechstronności w zakresie mocowania w tym rodzaju podłoża. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom i mechanizmowi działania, żywica stanowi skuteczną alternatywę tam, gdzie tradycyjne kotwy mechaniczne nie są wystarczające. Jednakże, charakterystyka kotew chemicznych wciąż wymaga uwzględnienia kwestii minimalnych odległości od krawędzi oraz innych punktów kotwiących, ponieważ wartości te stanowią kluczowy element dla zapewnienia bezpieczeństwa i wytrzymałości montażu.

Pamiętaj!

Metoda projektowania kotew wklejanych zgodnie z wytycznymi ETA wykorzystuje doświadczenia związane z ich wytrzymałością. Należy pamiętać, że Europejska Ocena Techniczna jest normatywnym dokumentem i ma pierwszeństwo nad innymi metodami projektowania w przypadku jakichkolwiek rozbieżności!

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kotew chemicznych, z których niektóre są przeznaczone do stosowania wyłącznie w betonie, podczas gdy inne, jak na przykład kotwy poliestrowe, mogą być używane również w odmiennych rodzajach podłoży. Wybór właściwej kotwy chemicznej do betonu powinien być uzależniony od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość obciążenia (czyli zdolność do przenoszenia dużych obciążeń), temperatura otoczenia, w którym przeprowadzany jest montaż, oraz warunki środowiskowe, takie jak narażenie na trzęsienia ziemi czy pożary. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących minimalnych odległości kotew chemicznych od krawędzi oraz innych punktów kotwiących.

Zobacz jak mocować kotwy chemiczne do betonu w naszych poradach montażowych. 

Warto wiedzieć!

Każdy rodzaj kotwy wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża oraz precyzyjnego montażu, aby zapewnić maksymalną efektywność i bezpieczeństwo konstrukcji. Właściwie oczyszczony otwór przed montażem, staranne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i pyłu z wnętrza otworu to kluczowe kroki zapewniające pełną skuteczność oraz trwałość kotwienia.

Kolejnym ważnym czynnikiem wymagającym uwzględnienia jest różnica w parametrach kotew chemicznych w zależności od rodzaju elementu mocowanego. Parametry te mogą się różnić ze względu na specyfikę montażu oraz wymagania nośnościowe danego połączenia. Przykładowe rodzaje prętów, które należy uwzględnić przy doborze odpowiednich parametrów kotew chemicznych, obejmują:

 • Pręty gwintowane: Pręty te posiadają zewnętrzny gwint, który umożliwia ich łatwe montowanie do elementów konstrukcyjnych. Parametry kotew chemicznych dla prętów gwintowanych mogą uwzględniać średnicę gwintu oraz długość pręta. Są powszechnie stosowane w różnych aplikacjach budowlanych i montażowych, ze względu na swoją wszechstronność i wygodę montażu.
 • Pręty z gwintem wewnętrznym: Pręty te posiadają wewnętrzny gwint, co pozwala na ich montaż przy użyciu nakrętek lub innych elementów mocujących. Parametry kotew chemicznych dla prętów z gwintem wewnętrznym mogą uwzględniać średnicę gwintu oraz długość wewnętrznego gwintu. Są one używane w różnych aplikacjach, zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest mocowanie elementów bezpośrednio do pręta, a nie do powierzchni otworu.
 • Pręty zbrojeniowe: Pręty zbrojeniowe są stosowane w konstrukcjach betonowych do wzmocnienia i zwiększenia nośności konstrukcji. Parametry kotew chemicznych dla prętów zbrojeniowych mogą uwzględniać średnicę pręta oraz sposób jego mocowania w betonie.

Należy pamiętać, że parametry kotew chemicznych dla poszczególnych rodzajów prętów mogą się różnić ze względu na ich średnicę, długość, materiał (klasa i wytrzymałość stali) oraz sposób montażu. Dlatego ważne jest dokładne dopasowanie parametrów kotew chemicznych do konkretnych warunków montażu oraz wymagań nośnościowych połączenia.

Więcej informacji na temat prawidłowego wykonania głębokiego wklejania prętów zbrojeniowych możecie odnaleźć na naszym blogu. 

Minimalna odległość kotwy od krawędzi w przypadku innych podłoży

W przypadku instalacji kotew w podłożach o odmiennych właściwościach niż beton, kwestia minimalnej odległości wymaganej od krawędzi jest równie istotna, co w przypadku podłoży betonowych. Ustalenie właściwych marginesów bezpieczeństwa stanowi element gwarantujący trwałość i stabilność połączenia oraz zapobiegający uszkodzeniom podłoża i zachowaniu integralności struktury. Różnorodne właściwości materiałów wymagają dokładnego dopasowania procesu montażu, co podkreśla znaczenie precyzyjnego zrozumienia minimalnych odległości oraz właściwych technik aplikacyjnych (np. użycie odpowiedniego wiertła).

Rola tulei siatkowych przy montażu kotew chemicznych

Tuleje siatkowe odgrywają istotną rolę podczas montażu kotew chemicznych w podłożach pustych lub kruszących, takich jak niektóre rodzaje betonu czy pustaki. Stanowią one kluczowy element systemów kotew wklejanych, zapewniając stabilną i trwałą bazę dla mocowania łączników w tych specyficznych podłożach. Tuleje siatkowe wykonane są z materiałów odporowych na działanie chemikaliów i środowiska, co zapewnia ich trwałość i skuteczność w różnych warunkach montażowych.

Tuleja siatkowa

Puste przestrzenie wymagają użycia tulei siatkowych, które są umieszczane w wywierconych otworach, a następnie wypełniane żywicą. Aplikacja żywicy, w przypadku podłoży betonowych, powinna wynosić 75% głębokości wywierconego otworu, natomiast w podłożach otworowych (np. cegła lub pustaki) – 100%. Proces ten gwarantuje nie tylko pewne i trwałe połączenie między tuleją a podłożem, ale także efektywne przeniesienie obciążeń mechanicznych przez kotwę chemiczną.

Charakterystyka kotwy poliestrowej

Kotwy poliestrowe, określane również jako kotwy uniwersalne, to żywice, które mogą być stosowane w większości rodzajów podłoży.

Główną zaletą kotwy poliestrowej jest wysoka wytrzymałość na obciążenia oraz odporność na korozję, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w różnorodnych warunkach środowiskowych. W przeciwieństwie do kotew epoksydowych, które stosuje się głównie w betonie, kotwy poliestrowe znajdują szerokie zastosowanie w innych podłożach, takich jak cegła, kamień, czy bloczki ceramiczne. Są one również bardziej elastyczne niż kotwy epoksydowe, co może być korzystne w przypadku materiałów o zmiennej strukturze lub podatnych na ruchy dynamiczne.

Kotwa poliestrowa oferuje również możliwość szybkiego utwardzania, co skraca czas potrzebny do osiągnięcia pełnej wytrzymałości po montażu. Jej uniwersalność i wytrzymałość sprawiają, że jest często wybieranym rozwiązaniem do montażu elementów konstrukcyjnych w różnego rodzaju budowlach oraz przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych. 

W przypadku cegieł i pustaków ceramicznych, kotwa chemiczna oferuje znacznie większe możliwości niż tradycyjne zamocowania, takie jak kołki. Istotność parametrów montażowych ogranicza się w zasadzie do jakości materiału, w którym dokonujemy montażu, a nie do zdolności samej kotwy chemicznej, która bez problemu poradzi sobie ze znacznym obciążeniem.

Zastosowanie kotwy poliestrowej

W poniższych tabelach przedstawiono przykładowo kluczowe parametry montażu kotew chemicznych w różnych typach podłoży i pustych przestrzeniach, takich jak gazobeton, cegła pełna i podłoża otworowe. Parametry te obejmują średnicę gwintu, średnicę otworu w podłożu, minimalną głębokość otworu w podłożu, minimalną głębokość osadzenia łącznika, minimalny rozstaw kotew oraz minimalną odległość od krawędzi. Dla podłoży otworowych przedstawiono także rozmiary tulei siatkowych.

Tabela charakterystyka dla Gazobeton
Tabela charakterystyka dla Cegła Pełna
Tabela charakterystyka dla Podłoża Otworowe

Udostępnij nasz wpis

linkedinfacebooktwitter

Poznaj bliżej produkty

Wkręt do betonu w ocynku płatkowym z łbem stożkowym hartowany indukcyjnie R-HLX-CS-ZF 10/12,7x90 mm - opakowanie kartonowe - 50 szt.

Wkręt do betonu hartowany indukcyjnie w powłoce ocynku płatkowego

R-PLS Tuleja siatkowa plastikowa 16x85 mm - worek foliowy - 6szt.

Tuleja siatkowa plastikowa do stosowania z prętami gwintowanymi w podłożach pustych

Kotwa chemiczna poliestrowa R-KEM-II standardowa - kartusz plastikowy - 410ml

Kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu, rekomendowana do średnich obciążeń, nadaje się do zastosowania w większości podłoży budowlanych

Artykuły, które mogą Cię również zainteresować

Raport zrównoważonego rozwoju 2023: budujemy wspólną przyszłość

18-06-2024HotNews

#HotNews

Kodeks Postępowania dla Dostawcy Rawlplug - rozwijajmy się razem!

#KotwaChemiczna

Jak działa kotwa chemiczna? Praktyczny poradnik

#POS

Przemiana Peamco w Lesznie dzięki ekspozycji POS Rawlplug

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP