#HotNews

Kodeks Postępowania dla Dostawcy Rawlplug - rozwijajmy się razem!

3 min
linkedinfacebooktwitter

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, jak również zdefiniowaniem kryteriów CSR, Zarząd Grupy Rawlplug podjął uchwały o wprowadzeniu w obieg dokumentu "Kodeks Postępowania dla Dostawcy Rawlplug".

“Kodeks Postępowania dla Dostawcy Rawlplug” jest ważnym składnikiem polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Jego podstawą oraz istotnym elementem jest promowanie przez Rawlplug idei odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców oraz chęć współpracy z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka, działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują najwyższe standardy etyczne i - co równie ważne - dbają o środowisko naturalne.

Wspólne drogowskazy rozwojowe

Zakupy należą do strategicznych obszarów działalności Rawlplug, zatem wszystkie zasady zebrane i opisane w niniejszym Kodeksie są w pełni zgodne ze strategią, misją i wizją Rawlplug, która znajduje swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach wewnętrznych Rawlplug: Polityce Zrównoważonych Systemów Zarządzania, Kodeksie Etyki, Polityce Zrównoważonych Zakupów oraz innych regulacjach i wytycznych (między innymi dotyczących uczciwej konkurencji, przeciwdziałania korupcji czy konfliktu interesów).

Zasady zebrane w naszym kodeksie mają pełnić role drogowskazów, wskazujących zarówno nam, jak i naszym Dostawcom ścieżki doskonalenia własnych oraz wspólnych działań. Zamierzamy je realizować razem z naszymi Dostawcami, dążąc do tego, by etyka biznesowa i społeczna odpowiedzialność biznesu stanowiły – na równi z innowacyjnością, jakością i bezpieczeństwem – nieodłączny element naszych relacji.

Paulina Pepel

Kupiec w Rawlplug S.A.

Co znajdziesz w Kodeksie Postępowania dla Dostawcy Rawlplug?

"Kodeks Postępowania dla Dostawcy Rawlplug" opisuje minimalne wymagania wobec Dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami i zasadami odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju. Ma on na celu między innymi:

  • ustanowienie transparentnych standardów i dobrych praktyk postępowania,
  • stworzenie ram dla prowadzenia konstruktywnego dialogu i działalności na rzecz wszystkich interesariuszy, 
  • podnoszenie jakości dostarczanych produktów i świadczonych usług,
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka etycznego, społecznego i środowiskowego, związanego z działalnością biznesową,
  • wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w globalnych łańcuchach dostaw.

Kodeks ma zastosowanie do wszystkich podmiotów wchodzących w skład łańcucha dostaw Rawlplug: tj. dostawców towarów, materiałów, usług oraz ich podwykonawców i pośredników. Zawiera  wymagania, jakie stawiamy naszym dostawcom oraz procedury weryfikacyjne w obszarach takich jak: zobowiązania względem pracowników i prawa, klimat i środowisko, zachowanie poufności i ochrona danych osobowych, uczciwa konkurencja, konflikt interesów i przeciwdziałanie korupcji, ochrona majątku oraz wyposażenia, sankcje.

Rawlplug zobowiązuje się do realizacji wszystkich wymagań ujętych w Kodeksie. Oczekujemy jednocześnie, że dostawcy podzielą nasze pragnienie, by dostarczać wyroby i usługi najwyższej jakości, traktować wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością, zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz prowadzić działalność w sposób etyczny i z dbałością o środowisko.

Cały dokument: “Kodeks Postępowania dla Dostawcy Rawlplug”

Udostępnij nasz wpis

linkedinfacebooktwitter

Artykuły, które mogą Cię również zainteresować

Nowy pracownik Rawlplug. Nie pogada, ale pójdzie z tobą na przerwę

15-07-2024Innowacje

#HotNews

Rawlplug pomaga Helpo. Nowa szkoła dla dzieci w Mozambiku

#Innowacje

Nowy sprzęt w Dziale Jakości Rawlplug: Projektor cyfrowy

#POS

Metamorfozy POS Rawlplug – PBS Profi JOKA

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP