Projekt Rawlplug Vietnam: Zakładowa Kontrola Produkcji & ISO-9001

5 min
linkedinfacebooktwitter

Cel: wdrożenie certyfikowanych narzędzi systemowych, gwarantujących stabilną produkcję i najwyższą jakość. Wynik: doskonały. Audyt przeprowadzony przez niezależnych ekspertów potwierdził, że wprowadzony przez nas w Azji system spełnia wszystkie warunki stawiane przez Zakładową Kontrolę Produkcji.

Krótka historia Rawlplug Vietnam to modelowy przykład na to, jak realizować plan wbrew wszelkim przeciwnościom. Początki naszej inwestycji zbiegły się w czasie z wybuchem pandemii, ale nie przeszkodziło nam to w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, ani w przygotowaniach do uruchomienia produkcji. W styczniu 2021 roku Rawlplug zgodnie z założeniami pojawił się w prowincji Binh Duong – a dokładniej na terenie Bau Bang Industrial Park – i rozpoczął finalizację kolejnych etapów strategii transferowania do Wietnamu procesów z zakładów we Wrocławiu i Łańcucie. 

- Stopniowe przenoszenie do Rawlplug Vietnam indeksów z naszej oferty wiązało się z zachowaniem najwyższych standardów, do których Rawlplug przyzwyczaił swoich klientów na całym świecie. Kontrola jakości – będąca elementem standardu ISO-9001, którego wdrożenie jest naszym kolejnym celem – funkcjonowała w Rawlplug Vietnam od początku istnienia zakładu i rozwijała się wraz z nim – mówi Piotr Rzyski, menedżer działu EHS Rawlplug. 

Na początek: R-XPT, FX i UNO 

Rok 2023 to już sprawna realizacja następnej fazy planu, czyli ostateczne dostosowanie azjatyckiego zakładu do wymagań zakładowej kontroli produkcji, a następnie sformalizowanie kwestii systemowych i uzyskanie odpowiednich certyfikatów.  

W tym czasie eksperci Rawlplug monitorowali każdy z procesów i indeksów związanych z Rawlplug Vietnam. Wewnętrzna kontrola objęła nie tylko produkcję, ale też – między innymi – dostawy i systemy pakowania.
W tym czasie eksperci Rawlplug monitorowali każdy z procesów i indeksów związanych z Rawlplug Vietnam. Wewnętrzna kontrola objęła nie tylko produkcję, ale też – między innymi – dostawy i systemy pakowania.

- Z projektem wystartowaliśmy w lutym. Pilotowałam go wspólnie z Katarzyną Lizakowską, liderką działu jakości Rawlplug, oraz dyrektorem Rawlplug Vietnam Kennethem Fabellą, i jego prawą ręką, specjalistą z działu kontroli jakości, Khangiem Vuongiem – mówi Anna Donesz, specjalistka ds. zakładowej kontroli produkcji Rawlplug. – W ciągu niespełna pół roku, wspierani przez cały zespół Rawlplug Vietnam, przygotowaliśmy do procesu certyfikacji wyroby produkowane w azjatyckim zakładzie: łączniki tworzywowo-metalowe z polipropylenu FX i UNO oraz kotwę R-XPT, której montaż odbywa się właśnie w Azji.

W ciągu niespełna pół roku, wspierani przez cały zespół Rawlplug Vietnam, przygotowaliśmy do procesu certyfikacji wyroby produkowane w azjatyckim zakładzie: łączniki tworzywowo-metalowe z polipropylenu FX i UNO oraz kotwę R-XPT, której montaż odbywa się właśnie w Azji.
W ciągu niespełna pół roku, wspierani przez cały zespół Rawlplug Vietnam, przygotowaliśmy do procesu certyfikacji wyroby produkowane w azjatyckim zakładzie: łączniki tworzywowo-metalowe z polipropylenu FX i UNO oraz kotwę R-XPT, której montaż odbywa się właśnie w Azji.

W tym czasie eksperci Rawlplug monitorowali każdy z procesów i indeksów związanych z Rawlplug Vietnam. Wewnętrzna kontrola objęła nie tylko produkcję, ale też – między innymi – dostawy i systemy pakowania. Wszystkie te działania miały jeden nadrzędny cel: weryfikację transferu wiedzy (m.in. obsługa maszyn) i najwyższej klasy rozwiązań przeniesionych do Azji z Centrali i Łańcuta. 

Eksperci Rawlplug monitorowali każdy z procesów i indeksów związanych z Rawlplug Vietnam. Wewnętrzna kontrola objęła nie tylko produkcję, ale też – między innymi – dostawy i systemy pakowania.
Eksperci Rawlplug monitorowali każdy z procesów i indeksów związanych z Rawlplug Vietnam. Wewnętrzna kontrola objęła nie tylko produkcję, ale też – między innymi – dostawy i systemy pakowania.

Kolejny zakład Rawlplug z ZKP 

Sprawdzianem dla zaangażowanego w projekt zespołu był audyt, przeprowadzony w Bau Bang w lipcu przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej. Potwierdził on, że system ZKP w Rawlplug Vietnam spełnia wszystkie wymagania stawiane przy certyfikacji CPR (ang. Construction Products Regulations), a tym samym umożliwia prowadzenie stabilnej produkcji zapewniającej utrzymanie deklarowanych właściwości użytkowych.  

- O tym, że audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, informujemy z dumą i radością – mówi Anna Donesz. – Inspektorki odnotowały zaledwie dwie niezgodności klasyfikacji średniej, co jest zupełnie naturalne, zwłaszcza przy pierwszym tego typu teście. Natychmiast wdrożyliśmy działania korygujące i obecnie czekamy na wydanie certyfikatów CPR na trzy objęte procesem certyfikacji indeksy. Po ich otrzymaniu Rawlplug Vietnam oficjalnie stanie się zakładem z wdrożonym, działającym, systemem zakładowej kontroli produkcji.  

Co dalej? ISO-9001 

Kontynuując prace nad standaryzacją systemów zarządzania, na początek 2024 roku zaplanowaliśmy wraz z Rawlplug Vietnam formalne, poprzedzone audytem TÜV, certyfikowanie i uruchomienie standardu ISO-9001 Zarządzanie Jakością. 

- Muszę wyraźnie podkreślić, że jesteśmy niezwykle zadowoleni z całej dotychczasowej współpracy z zespołem w Wietnamie – mówi Anna Donesz. – Mimo dzielącej nas odległości, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy – w tym zdalnej – w ciągu pięciu miesięcy zrealizowaliśmy wspólnie przedsięwzięcie, które ze względu na skalę często wymaga całego roku intensywnych działań. Ale w Rawlplug jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że robi się dużo – i zawsze na najwyższym poziomie.  

Zakładowa kontrola produkcji – jakie trzeba spełnić warunki? 

  • Wszystkie elementy wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, włącznie z zapisami z prowadzonych badań.  

  • Zakładowa kontrola produkcji powinna być dostosowana do technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu.  

  • Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne, prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

  • Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.  

  • Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.  

Share our blog post

linkedinfacebooktwitter

Artykuły, które mogą Cię również zainteresować

Ekstremalny test naszych produktów - Rawlplug wspiera badanie jaskiń!

16-04-2024HotNews

Jak podłączyć gniazdko elektryczne? Bezpieczny montaż kontaktu

Najlepsze wkręty do drewna konstrukcyjnego – poznaj Procut

#Oprogramowanie

Profesjonalne obliczenia dla izolacji dachowych - dlaczego warto?